JUBILEJNÍ PÁTÝ ROČNÍK SOUTĚŽE JEZERSKÝ GULÁŠOVÝ KOTLÍK

Dne 1.8.2015 se uskutečnil jubilejní pátý ročník kuchařské soutěže Jezerský gulášový kotlík. Soutěžit přijely tyto týmy: Řezníci Holešov, Pupkáči, Poncho Team, Námořníci, Šárka a Gábina, Mako, Pravěk - Flintstoneovi, Lovci a Junior Team Hasiči Pozořice.

Většina týmů je už velmi zkušených a zúčastňuje se této soutěže pravidelně. Benjamínky akce byl Junior Team Hasiči Pozořice, skutečně nebojácná, odvážná hasičská mládež.

Úderem dvanácté hodiny následoval nástup a představení všech týmů. Byla také představena hodnotící jury, která sestávala z předsedy jury Karla Drápala, vicemistra České republiky ve vaření kotlíkových gulášů, Ing. Jaromíra Červenky, starosty městyse Pozořice, paní Markéty Vlachové a dvou zástupců návštěvníků akce, slečny Heleny Zrnečkové a pana Františka Nezvala.

Pak již jednotlivé týmy rozdělaly pod svými kotlíky či kotlinami oheň a pustili se do přípravy svých gulášů. Soutěžní týmy opět překvapily nápaditou výzdobou svých stánků nebo altánů. Chránit se před slunečním žárem bylo tentokrát naprosto nutné, teplota celý den přesahovala 30 °C.

Po čtyřech hodinách vaření předkládaly týmy své soutěžní guláše na ohodnocení. Hodnotící jury neměla jednoduchou práci. Po sečtení přidělených bodů jednotlivými členy jury bylo určeno toto pořadí:
1. místo: Šárka a Gábina (291 bodů), guláš Divočina
2. místo: Poncho Team (256 bodů), Mexický guláš
3. místo: Řezníci Holešov (247 bodů), Pravčický vepřový guláš s bramborovou plackou.

Zvláštní cenu za kreativitu obdržel tým Námořníci, cenu za nejnápaditější výzdobu stánku pak tým Pravěk - Flintstoneovi; jejich vozítko bylo opravdu úžasné.

Diváckou cenu, nejvíce žetonů od návštěvníků, získal Poncho Team.

Mimořádnou cenu zaslouženě získal Junior Team Hasiči Pozořice za svoji odvahu a předvedený výkon.

Na závěr bych chtěl poděkovat Petru Hromkovi, Liboru Brtníkovi a všem ze Spolku na Dělňáku a mnoha dalším přátelům a kamarádům, kteří při přípravě této akce odvedli skvělou práci a zasloužili se o příjemnou atmosféru, která zde panovala.

Rozloučím se s vámi pozdravem "Jezerskému gulášovému kotlíku zdar" a na shledanou v příštím roce.

Zpracoval: Karel Drápal, předseda hodnotící jury