Jezerský gulášový kotlík 2013 očima hodnotící poroty

Letošní ročník byl mimořádný hned z několika pohledů. Již při přípravě soutěže se projevoval značný zájem týmů, které se chtěly kuchařského klání zúčastnit. Počet startujících byl omezen místem a stanoven na 14 týmů, což je skutečně početná účast.

Soutěžní týmy pak věnovaly značnou péči přípravě dekorací svých stánků a úborů, připravených pro tuto akci. Mohli jsme zde zahlédnout Rumcajse, Manku s Cipískem, mexickou partu, táborovou skupinu i písečnou mořskou pláž a také historické hasičské auto.

Velkou kreativitu pak soutěžní týmy projevovaly ve vymýšlení receptur svých kotlíkových gulášů. Škála gulášů a jejich rozmanitost byla skutečně nevídaná. Za tuto nápaditost musím pochválit všechny soutěžní týmy. Při hodnocení s kolegy z hodnotící jury jsme neměli jednoduchou úlohu. Přesto na vítězných týmech jsme se naprosto shodli. Chtěl bych poděkovat kolegům z hodnotící poroty Ing. Jaromíru Červenkovi, starostovi městyse Pozořice, který se zúčastnil všech ročníků, stejně tak Petru Plíškovi, Hance Čáslavové a Markétě Vlachové, která se napoprvé zhostila úlohy hodnotitele velmi zkušeně.

Protože se zúčastňuji různých kuchařských soutěží u nás i v zahraničí, buď jako soutěžící, nebo jako člen hodnotící jury, chtěl bych týmům předat několik rad pro příští ročníky:

  • dbejte na provařenost hotového zahuštěného guláše, pokud zahušťujete moukou, měla by se šťáva nechat provařit 20 minut
  • důležitý je také poměr tuku (sádla), aby šťáva nebyla příliš mastná, dbejte na to, aby maso v guláši nebylo tuhé či příliš měkké
  • při dekoraci guláše na talíři je nutné, aby dekorace byla kompletně jedlá, příloha k soutěžnímu guláši není nutná, vyvarujte se již hotových polotovarů.

Do dalších ročníků přeji soutěžním týmům, které tentokrát nestály na stupních vítězů, šťastnou ruku při vaření. Vzpomeňme na coubertinovské olympijské heslo "Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.".

Velký dík patří všem kapelám, které zahrály na třetím ročníku Jezerského gulášového kotlíku, Experiment, Žalozpěv, Vertex a Go 18. Jejich kulturní vystoupení dotvořilo příjemnou atmosféru akce. Za úsilí při organizaci a přípravě této kulinářské akce se patří poděkovat "Klobouk dolů" Víťovi Čáslavovi, Petru Hromkovi a jeho vždy usměvavé přítelkyni Adélce, Liboru Brtníkovi, Mirku Bajerovi a mnoha dalším, kteří přiložili ruku k dílu. Zvláště si cením práce Romana Jedličky, MSc., za vytvoření perfektních webových stránek, které přispěly k velké propagaci této akce.
O uspořádání Jezerského gulášového kotlíku se též velkým dílem zasloužili sponzoři. Bez nich by se soutěž v takovém rozsahu již nemohla uskutečnit.
Těším se na setkání s Vámi na čtvrtém ročníku Jezerského gulášového kotlíku.


Karel Drápal, předseda hodnotící poroty